+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00
  • Jeżeli chcemy zapewnić sobie niebo…
Cmentarz - Wizna

Cmentarz - Wizna

Powiększ!
Cmentarz - Wizna

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Cmentarz - Wizna

Powiększ!

Jeżeli chcemy zapewnić sobie niebo, to módlmy się

bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Pewny to znak wybrania i potężny środek zbawienia,

modlitwa za umarłych.

Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać

łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby

one tak zapomniane.

Św. Jan Maria Vianney

 

Jeżeli chcemy zapewnić sobie niebo…

Często zastanawiamy się, pomimo naszej głębokiej wiary i przynależności do Kościoła Świętego nad śmiercią, nad jej sensem, czy kończy definitywnie życie ludzkie, czy zmarli pamiętają o nas, jak możemy pomóc tym, którzy już odeszli, a przede wszystkim czym jest CZYŚCIEC?

CZYŚCIEC – to uwalnianie się po śmierci od wszystkich następstw grzechów, uniemożliwiających doznawanie pełnego szczęścia nieba. Tymi następstwami są wszystkie egocentryczne przywiązania, z powodu których człowiek nie potrafi kochać w sposób doskonały.

Wielu z nas na pewno nie raz zadaje sobie tego typu pytania, doświadczając śmierci osoby bliskiej i zwłaszcza teraz, w okresie zbliżających się Świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Wspominamy, opłakujemy, modlimy się i trwamy w nadziei, że kiedyś nastąpi kres zmagań ludzkich, ta ciągła walka dobra ze złem, często walka samym ze sobą, ze swoimi ułomnościami i upadkami.

Biblijne wypowiedzi na temat czyśćca możemy znaleźć zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Na tej podstawie Kościół sformułował dwie podstawowe prawdy. Pierwsza głosi, że czyściec istnieje, a druga – że możemy pomagać duszom czyśćcowym.

Zaś w Nowym Testamencie zwracamy uwagę na wypowiedź św. Pawła, który pisał do Koryntian, iż są osoby, które stworzyły bardzo dobre dzieło i one otrzymują za to zapłatę - niebo. Bywają jednak tacy, którzy, mimo że budowali na właściwym fundamencie wykonali nie w pełni doskonałe dzieło. Oni jednak zostaną uratowani. Czyli ich oczyszczenie nastąpi poprzez cierpienie, strawione ogniem czyśćcowym.

Historia Kościoła przedstawia, że wielu świętym ukazywały się DUSZE CZYŚĆCOWE, prosząc o wsparcie i ratunek. Takim przykładem jest św. Mikołaj z Tolentino, widział na jednym z pól mnóstwo cierpiących dusz, które błagały go, by odprawił za nie Msze św. gdy to uczynił wszystkie te dusze zostały uwolnione z czyśćca. Św. Gertruda mówiła zaś, że kiedy pomagamy w uwolnieniu duszy z czyśćca Pan Bóg w odpowiednim momencie wynagrodzi nam hojnie za naszą miłość i niezwykły przejaw miłosierdzia. Do wielkich świadków tej rzeczywistości zaliczamy: św. Marię Magdalenę de Pazzi, św. Franciszkę Rzymiankę, św. Teresę, św. Faustynę, św. Ojca Pio i chociażby przeżycia z duszami czyśćcowymi Marii Simmy (1915-2004) ubogiej i pobożnej kobiety z austriackiego miasteczka Sonntag. Największą Matką Miłosierdzia jest Matka Boża, z relacji świętych wiemy, iż w dni i święta Jej poświęcone wprowadza ona wiele dusz do nieba.

Pan Bóg ze względu na jeden z największych swych przymiotów miłosierdzie dopuścił, abyśmy my żyjący modlili się, składali w ofierze swoje cierpienia i wypraszali łaski za dusze czyśćcowe.

Pytanie jak możemy im pomóc? Należy pamiętać o drobnych uczynkach, takich jak modlitwa, post, jałmużna. Największą jednak ofiarą jest sprawowana w intencji zmarłych Msza św. Podczas Eucharystii to sam Jezus składa swe życie Ojcu Przedwiecznemu za zbawienie świata.

Kiedy człowiek prosi kapłana o sprawowanie Mszy św. w intencji osoby zmarłej , to sam Chrystus wyprasza u swego Ojca zbawienie tej osoby.

Będąc na pogrzebach, widzimy piękne kwiaty, wiązanki i ogromne wieńce, z pewnością to miły akcent, wyraz szacunku w stronę rodziny, że ktoś pamięta, ale co dają zmarłemu? Kwiaty zwiędną, a wieniec duchowy złożony w postaci Mszy św. jest pięknym przykładem chrześcijańskiego miłosierdzia sięgającego poza grób.

Oprócz Eucharystii ważne są odpusty zupełne i cząstkowe, modlitwa różańcowa, koronka do Miłosierdzia Bożego, droga krzyżowa, proste akty strzeliste oraz ósmy dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego, który poświęcony jest modlitwom w intencji dusz czyśćcowych.

Pamiętajmy, jeżeli modlimy się za zmarłych i zachęcamy do tego innych, sami możemy liczyć na ich wstawiennictwo zarówno tu na ziemi, podczas naszej śmierci, jak i po niej!

 

Ewa Serafińska