+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Niedziela Świętej Rodziny
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!
Odnowienie Przyrzeczeń

Odnowienie Przyrzeczeń

Powiększ!

 

… Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas

gdy kocha się zawsze w radości i smutku

bez względu na dobry czy zły los …"

 

Jan Paweł II

Niedziela Świętej Rodziny dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

 

W pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim 27. grudnia obchodziliśmy święto Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa.

Podczas Mszy św. o godz. 12.00 nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zaprosiliśmy wszystkich małżonków, a zwłaszcza obchodzących swoje małżeńskie jubileusze i rocznice. Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem.

Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.