+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Remont kościoła
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!
Remont kościoła

Remont kościoła

Powiększ!

 

 

REMONT KOŚCIOŁA

Drodzy Parafianie miło mi zakomunikować, że w dniu 7 kwietnia 2020 zostały rozpoczęte prace remontowe na zachodniej ścianie kościoła (frontowej).

Jest to dla nas bardzo ważne z powodu tragicznego stanu sterczyn grożących zawaleniem, a w konsekwencji katastrofą budowlaną.

Na remont otrzymaliśmy dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020”.

Wzrost atrakcyjności obiektu zabytkowego – Kościoła św. Jana Chrzciciela w WIŹNIE

Wartość projektu 198 747.08

Dofinansowanie 168 573.55 (85%)

Wkład własny 29 748.29 (15%) + opracowanie projektów i przeprowadzenie postępowania na wybór Wykonawcy

Przetarg na prace wygrało Konsorcjum dwóch firm z Krakowa:

a) Kwadrat Sp. z.o.o (Lider Konsorcjum)

b) RENOVATORIUM Konserwacja obiektów zabytkowych Maciej Mazur (Członek Konsorcjum)

Planowane zakończenie realizacji projektu: 30.09.2020