+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Nabożeństwo Różańcowe
Nabożeństwo Różańcowe

 

Różaniec - z łacińskiego rosarium, czyli wieniec z róż, różnokolorowych, jak różne „kolory” mają tajemnice Różańca.

Wielu świętych Kościoła katolickiego było czcicielami różańca. Możemy czerpać przykład z ich życia jak zawierzać swoje sprawy Matce Bożej wręcz z dziecięcą ufnością w Jej troskliwą opiekę.

Św. o. Pio zasypiał z różańcem w dłoni. O. Pio powiedział kiedyś „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.

Św. Filip Neri nawet w nocy nie rozstawał się ze swoim różańcem.

Św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal przed ślubem zobowiązali się do codziennego odmawiania różańca.

Św. Jan Maria Vianney powiedział, że „Jedno nawet Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”.

Święty Paweł od Krzyża często był osaczony tłumami, które gromadziły się na jego naukach, czasami ludzie przychodzili i przynosili do niego uciemiężonych i opętanych przez demona. W swoim oddaniu Maryi zwykł przykładać różaniec dookoła szyi tych osób nękanych przez demony i robiąc to mówił do osób stojących obok “Nie martwcie się. On jest teraz chroniony przed demonami. Jeśli modlimy się do Niej, nasza Błogosławiona Matka będzie go chronić.”

Św. Agnieszce z Montepolitiano w czasie odmawiania tajemnicy Wniebowzięcie N.M.P. ukazała się Matka Boska z Dzieciątkiem i pozwoliła jej potrzymać Dzieciątko na rękach.

Św. Róża z Limy nazywała modlitwę różańcową “szyciem sukni dla Matki Bożej”, wyliczając kolejno, z jakich i ilu modlitw ma się składać każda z części Jej okrycia.

Św. Jan Maicas OP od dzieciństwa codziennie odmawiał: pierwszą część Różańca za dusze w czyśćcu, drugą o nawrócenie grzeszników i trzecią rozszerzenie wiary katolickiej.

O. Jakub Sprenger OP w czasie modlitwy przed figurą Maryi w Kolonii miał usłyszeć Jej pytanie: “czemu szukasz nowych sposobów, kiedy masz stary i wypróbowany w moim Różańcu.”

Polski święty, Maksymilian Maria Kolbe nazwał różaniec prostą, a zarazem wzniosłą modlitwą. “Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas wszystkich”.

Nasz wielki rodak św. Jan Paweł II był również wiernie oddany modlitwie różańcowej i upatrywał w niej wielką siłę i broń przeciwko szatanowi i szerzącemu się złu na świecie. Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca.

W dniu 29. października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.

[...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Rozpoczynamy niebawem Nabożeństwo Różańcowe, miesiąc październik poświęcony Maryi. Serdecznie zachęcamy wszystkich do odmawiania modlitwy różańcowej w domach z całymi rodzinami, a także podczas Nabożeństwa Różańcowego w naszym kościele parafialnym codziennie od 1. października o godz. 17.00 po mszy św. W niedzielę i święta po mszy św. o godz. 12.00.