(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!
20.06.2022

20.06.2022

Powiększ!

Sakrament Bierzmowania

 

 

"Przez Sakrament Bierzmowania (ochrzczeni)

jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,

otrzymują szczególną moc Ducha Świętego

i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,

jako prawdziwi świadkowie Chrystusa,

do szerzenia wiary słowem

i uczynkiem oraz do bronienia jej“.

KKK 1285

 

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem łaski chrztu świętego, która uzdalnia do mężnego wyznawania wiary i umacnia do dawania świadectwa słowem i czynem. Nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej nie zakłada dojrzałości w momencie jego przyjmowania, ale uzdalnia do jej osiągnięcia.

„Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.

Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: „Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i na złe”. A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie – na dobre i na złe” (YC 205).

Bierzmowania udziela się w czasie Mszy Świętej, aby jaśniej ukazać ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa.

Szafarzem Bierzmowania 20. czerwca 2022r. o godz. 17.00 był J. E. ks. Bp Janusz Stepnowski. Liturgia bierzmowania rozpoczęła się odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyznaniem wiary przez 70 -ciu bierzmowanych.

Poniżej podajemy link, z którego można pobrać plik ze zdjęciami z Uroczystości Bierzmowania...

Bierzmowanie - zdjęcia