(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Dożynki parafialne
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!
28-08-2022

28-08-2022

Powiększ!

Dożynki parafialne

 

O rolnikach tak bardzo pięknie powiedział Papież Jan Paweł II : „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

DOŻYNKI w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. Są świętem wdzięczności i radości, zwieńczeniem całorocznego trudu rolników. Podczas sumy odpustowej 28. sierpnia br. modliliśmy się za rolników, sadowników ogrodników z naszej Parafii.

Dziękujemy Sołtysom i Wioskom biorącym udział w tegorocznym dziękczynieniu Panu Bogu za plony ziemi. W dożynkach udział wzięły następujące delegacje:

Wizna I – Kaleń, Wizna II – Kopeć, Nieławice, Męczki, Stare Bożejewo, Srebrowo, Kramkowo, Małachowo i Zanklewo

Dla większości rolników letnie miesiące to okres wytężonej pracy i najofiarniejszego wysiłku, żeby móc zebrać to, co zrodziła ziemia. Szczególnie prace związane ze zbiorem zbóż, zależne od warunków pogodowych należą do wytężonych działań.

DZIĘKUJEMY SOŁECTWOM, które wzięły udział w tegorocznych DOŻYNKACH i potrafiły podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony. DOŻYNKI to świadectwo wiary i kultywowania tradycji naszych ojców, bądźcie im wierni!

 

Dożynki

 

Dożynki