(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego

 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego

Czerwiec jest miesiącem szczególnej czci Serca Bożego. Nabożeństwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane „czerwcowym” składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz śpiewu lub recytacji Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

We fragmentach Ewangelii znajdujemy wiele odniesień do Serca Jezusa, na przykład, we fragmencie, w którym sam Chrystus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,28-29).

Podstawowe znaczenie ma też opis śmierci Chrystusa według św. Jana. Ewangelista ten istotnie zaświadcza o tym, co widział na Kalwarii, mianowicie, że pewien żołnierz, kiedy Jezus był już martwy, przebił Mu bok włócznią, a z rany wypłynęła krew i woda (por. J 19,33-34).

Jan rozpoznał w tym pozornie przypadkowym znaku wypełnienie proroctwa: z serca Jezusa, Baranka złożonego w ofierze na krzyżu, wypływa dla wszystkich ludzi przebaczenie i życie.

Pomysł nabożeństw czerwcowych zapoczątkowano w połowie XIX w. od Anieli de Sainte-Croix, francuskiej siostry zakonnej.

Będąc jeszcze w nowicjacie doszła do wniosku, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec należy ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym spostrzeżeniem z wychowawczynią i koleżankami. Przychylnie odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski. Wybór terminu miał też związek z faktem, że właśnie w czerwcu 1675 doszło do najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św. Małgorzatę Marię. W czerwcu przypada także Święto Serca Pana Jezusa.

W naszej parafii nabożeństwa czerwcowe są sprawowane codziennie po mszy św. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.