(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Modlitwa o urodzaje
Niwkowo - msza św. w wiosce

Niwkowo - msza św. w wiosce

Powiększ!

Niwkowo - msza św. w wiosce

Powiększ!
Niwkowo - msza św. w wiosce

Niwkowo - msza św. w wiosce

Powiększ!
Niwkowo - msza św. w wiosce

Niwkowo - msza św. w wiosce

Powiększ!
Modlitwa w kościele - Nieławice

Modlitwa w kościele - Nieławice

Powiększ!
Modlitwa w kościele - Nieławice

Modlitwa w kościele - Nieławice

Powiększ!
Modlitwa w kościele - Nieławice

Modlitwa w kościele - Nieławice

Powiększ!
Modlitwa w kościele - Nieławice

Modlitwa w kościele - Nieławice

Powiększ!

Modlitwa o urodzaje

Boże wszechmogący, dawco wszystkich rzeczy, rozkaż ziemi.

Twojej, aby płodną była, i wydała dary Twoje sługom Twoim.

Niech ją Twoje rosy i Twoje słońce, Twoje deszcze i Twoje pogody, i całe Twoje otoczenie powietrzne,

sprawą i sposobem Tobie jednemu znajomym, użyźnią dla nas i rodzajną uczynią.

Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej Opatrzności oddane:

potem ludu Twego skropione. Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz, Ojcze nasz.

Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy na gniew Twój zasługujemy:

ale wielkością Boskich darów Twoich racz serca nasze do wdzięcznego opatrzności Twojej

wychwalania łaskawie zagrzewać. Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny,

przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, Syna Twojego, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć,

chwała i dziękczynienie, teraz i przez wieki wieków.

Amen

Zgodnie z wielowiekową tradycją w kościele katolickim, zachowujemy i kontynuujemy zwyczaj poświęcenia pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin, będących dla człowieka pokarmem i źródłem utrzymania.

Liturgia poświęcenia pól ma charakter uwielbienia Boga stwórcy świata i wszystkiego co na nim żyje i rośnie. Bóg, który stworzył świat i ziemię dał ją człowiekowi, aby czynił ja sobie poddaną (Rdz 1,28). Z drugiej strony poświęcenie pól ma charakter błagalny i jest świadectwem wiary. Podczas liturgii modlimy się za ziemię ojczystą, za pracujących na roli, o pomyślne urodzaje i zbiory, szacunek dla chleba i miłość w jego dzieleniu się z bliźnimi.

Również w naszej wspólnocie parafialnej jest kultywowana ta tradycja od pradawnych pokoleń. Starajmy się ją podtrzymywać i zaszczepić w młodszych pokoleniach, ocalić od zapomnienia modlitwę o urodzaje i wyrażanie wdzięczności za dary naruty Stwórcy Najwyższemu.