(86) 217 64 18,  508 321 581
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

INTERAKTYWNA MAPA CMENTARZA

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!
16-06-2022

16-06-2022

Powiększ!

NA PROCESJĘ BOŻEGO CIAŁA

 

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,

Pod przymiotami ukryty chleba!

Zagrody nasze widzieć wychodzi

I, jak się dzieciom Jego powodzi.

 

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,

Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!

Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,

On Twoim Ojcem, On przyjacielem.

 

Nic dosyć było to dla człowieka,

Że na ołtarzu co dzień go czeka:

Sam ludu Swego odwiedza ściany,

Bo nawyki bawić między ziemiany.

 

Uścielajcie Mu kwiatami drogi,

Którędy Pańskie iść będą nogi!

Okrzyknijcie to na wszystkie strony:

"W środku nas idzie Błogosławiony!"

 

Straż przy nim czynią Anieli możni,

Nie przystępujcie blisko, bezbożni!

Obyście kiedyś i wy poznali,

Jakiegośmy tu Pana dostali!

 

On winy nasze darować lubi,

Jego się wsparciem ten naród chlubi.

W domu i w polu daje nam dary,

Serc tylko naszych żąda ofiary.

 

Niesiemy ci je, Boże, niesiemy!

Dawaj nam łaski, serca dajemy.

I tej zamiany między stronami

Niebo i ziemia będą świadkami.

 

My nie słyszymy, jak nam niebiosy

Odpowiadają swemi odgłosy.

 

Franciszek Karpiński