+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

WSPÓLNOTA INTRONIZACJI

KILKA SŁÓW .....

W Święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO zapraszamy na sumę o godz. 11.30, gdzie spotkają się KANDYDACI do Wspólnoty Intronizacyjnej, która powstanie w naszej Parafii dzięki osobom zainteresowanym, pragnącym szerzyć kult Chrystusa Króla.

Szczególną rolę w szerzeniu kultu Jezusa – Króla, otrzymała bł. Rozalia Celakówna. Chrystus polecił jej, by nasza Ojczyzna oddała się pod Jego Panowanie:

Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Boga w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele…

(Rozalia Celakówna, Wyzniania, s. 263n.).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy 2 lutego. Msza 11.30, a po niej spotkanie organizacyjne w kaplicy adoracyjnej