+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00
  • GRUPA BIAŁA - Pielgrzymi Duchowi
Pielgrzymka do Loretto

Kochani ! Towarzyszyliśmy w drodze tym, którzy w skwarze słońca lub w ulewnym deszczu, wędrowali do tronu Jasnogórskiej Matki. Codziennie zgromadziliśmy się w Naszej parafialnej świątyni na Mszy św. i Apelu Jasnogórskim w łączności duchowej z Wami kochani pielgrzymi.

Ks. Artur z GRUPĄ BIAŁĄ Z PARAFII WIZNA

GRUPA BIAŁA, Pielgrzymów Duchowych, powstała oficjalnie w ramach 22. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej (PPŁ) - (oficjalnie, ponieważ niektórzy kapłani już wcześniej modlili się w swoich parafiach za pątników zdążających na Jasną Górę).

Od 2012 roku do Grupy Pielgrzymów Duchowych zapisują się osoby, które ze względu brak urlopu, czy finansów i ci, którym stan zdrowia nie pozwala na podjęcie tak dużego wysiłku fizycznego. Grupa Biała, to także wieloletni pątnicy piesi, którzy zdążali kiedyś do tronu Królowej Polski, a dziś z różnych przyczyn nie mogą być z nami fizycznie; to także wieloletni duszpasterze PPŁ, którzy dzisiaj włączają się duchowo w pielgrzymkę.

Patronem grupy jest Wielki Papież św. Jan Paweł II. Szczególną intencją Grupy Pielgrzymów Duchowych, przez kilka lat, była modlitwa o jego rychłą beatyfikację oraz kanonizację. Dziś św. Papież, Jan Paweł jest duchowym orędownikiem Grupy Białej i całej naszej pielgrzymki.

Kim jest Pielgrzym Duchowy?

Pielgrzym Duchowy:

- deklaruje swój udział w parafii, zapisując się do Grupy Pielgrzymów Duchowych, GRUPY PAPIESKIEJ. (ponieważ sutanna papieska jest biała dlatego zachęcamy, by kolor biały dominował w naszym strojach, w których będziemy uczestniczyli w Apelach Jasnogórskich),

- w dniach od 1 do 14 sierpnia, łączy się w modlitwie z Pielgrzymami PPŁ na Apelu Jasnogórskim, o godz. 21.00 (na wspólnym rozważaniu i dziesiątku różańca w intencji pątników zdążających do tronu Pani Jasnogórskiej). Modlitwę tę można podjąć także w swoich rodzinach, domach, na wakacjach i czasie pracy,

- może podjąć dodatkowe umartwienia, czy modlitwy.

Ponadto, za dobrowolną ofiarą, Pielgrzym Duchowy otrzymuje:

- pamiątkowy znaczek,

- Kartę Pielgrzyma z trasą pielgrzymki, by mógł śledzić nasze wędrowanie,w legitymacji, na ostatniej stronie, znajduje się specjalna karta, na której Pielgrzym Duchowy może wpisać swoją intencję w jakiej podejmuje pielgrzymkę duchową. Miło nam będzie jeśli te intencje (prośby, podziękowania) zostaną nam przesłane pocztą do pielgrzymkowego banku intencji na adres pplomza@wp.pl

Naszą wdzięczność Pielgrzymom Duchowym, wyrażamy poprzez:

- 14. mszy świętych ofiarowanych w ich intencji, (jeden z pielgrzymujących kapłanów codziennie odprawia mszę św. w intencji Grupy Białej),

- obecność znaku Grupy Białej, z jej patronem św. Janem Pawłem II.