+48 86 217 64 18
Czynny w godz. pracy kancelarii

e-mail:

ul. Ogrodowa 7

18-430 Wizna

Msze i nabożeństwa:

Niedziela 7.00, 9.00, 12.00, 16.00
dni powszednie 7.00, 7.30, 17.00

 

  • Dzień Skupienia - Gloriosa Trinita
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!
Dzień Skupienia

Dzień Skupienia

Powiększ!

 

Dzień Skupienia - Gloriosa Trinita

„Dziecię Moje, życie na ziemi jest walką, i to wielką o królestwo Moje, ale nie lękaj się, bo nie

jesteś sama. Ja cię wspieram zawsze, a więc oprzyj się o ramię Moje i walcz, nie lękaj się niczego”

(Dz. 1488)

W sobotę 12. września uczestniczyliśmy w dniu skupienia prowadzonym przez ks. Jacka Dąbrowskiego. Nasze ćwiczenia duchowe rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Po wspólnej modlitwie wysłuchaliśmy głębokich i pouczających katechez ks. Jacka, który mówił, m.in. o cechach Boga, które każdy z nas ma w sobie, medytacji Pisma Świętego, a także o roli wspólnot charyzmatycznych w Kościele. Podczas wspólnych rozmów szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jaki obraz Boga budujemy w naszych sercach? Jak możemy pogłębiać naszą relację z Bogiem i innymi ludźmi? W jaki sposób rozwijać w sobie miłość do bliźniego?

Opierając się o wybrane fragmenty Pisma Świętego i Dzienniczka św. s. Faustyny zastanawialiśmy się nad tym, co warto w sobie zmienić aby być bliżej Boga i drugiego człowieka. Każdy z omawianych tematów skłaniał nas do zatrzymania się i refleksji nad walką o Królestwo Niebieskie, którą toczymy na ziemi, nad naszymi upadkami i nieskończonym miłosierdziem Boga. Bardzo ważnym elementem dnia skupienia była medytacja Słowa Bożego, modlitwa różańcowa oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zwieńczeniem całego dnia była Eucharystia – szczyt życia chrześcijańskiego, z którego musimy czerpać siły do przemiany naszych serc i jeszcze większego zawierzenia się Bogu.

 

Roberta Kapelewska